Lịch sử Asiad qua 17 lần tổ chức

Lịch sử Asiad qua 17 lần tổ chức

Từ chỉ sáu môn thể thao ở kỳ đầu tiên, Đại hội Thể thao châu Á đã phát triển mạnh mẽ, và có trên dưới 40 môn tranh tài ở các kỳ gần đây.